PKN
  » Organisatie » Werkverbanden 
De Ontmoeting Nunspeet
Werkverbanden Werkverbanden
De Ontmoeting kent drie werkverbanden.
Het zijn redelijk zelfstandige organen die elk een deel van het kerkenwerk voor hun rekening nemen. De afstemming met het geheel gebeurt door het maken van een beknopt jaarverslag en een jaarlijks gesprek met de kerkenraad. We onderscheiden:


Werkverband Pastoraat
In dit werkverband wordt het pastorale werk georganiseerd en uitgevoerd. Met name ouderen en zieken en mensen die problemen ervaren in hun leven worden met regelmaat bezocht. Actief hierin zijn de pastorale ouderlingen, de bezoekmedewerkers en de predikant.

Werkverband Vieren
Belangrijkste taak van dit werkverband  is de zorg voor de wekelijkse viering op zondag.
Een tweetal werkgroepen hebben daarbij een eigen taak.

Werkgroep Eredienst
Hierin werken samen de predikant, cantor-organist en gemeenteleden. Zij bespreken zaken als: "Hoe zit de viering in elkaar? Welke symbolen en rituelen hebben daarin plaats? Hoe gaan we om met de grote christelijke feestdagen? Welke muziek gebruiken we?"

Werkgroep Liturgisch bloemschikken
Met name rond de christelijke feestdagen zorgt deze werkgrorp voor een bloemstuk dat door zijn vormgeving, materiaal- en kleurgebruik het thema van de zondag ondersteunt.


Werkverband Verdieping
Verantwoordelijk voor verdiepende activiteiten als lezingen, gesprekskringen en boekbesprekingen. De door dit werkverband georganiseerde activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van onze kerk.

 
terug
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.