PKN
  » Activiteiten » Vieringen 
De Ontmoeting Nunspeet
Vieringen Vieringen

Inleiding
Elke zondagmorgen om 10.00 uur bent u welkom in kerkelijk centrum De Ontmoeting voor een  inspirerende viering. Natuurlijk is iedereen welkom. ongeacht de levensbeschouwelijke instelling.
In onze snelle maatschappij vinden we vaak te weinig tijd om eens rustig ergens over na te denken. We worden meegesleept door de waan van de dag. Daarom proberen we in onze vieringen vragen over de zin van het leven, over geluk en verdriet, over gemis en verlangen te verbinden met verhalen uit de Bijbel en andere Geschriften. We putten daarbij uit een rijke traditie aan teksten, liederen en rituelen met ruimte voor vragen, lofprijzing, stilte en gebed. Om de twee weken gaat 's zondags onze eigen predikant voor en op de overige zondagen een voorganger (m/v) elders uit het land. Hiermee worden zowel continuïteit als variatie gediend.Na de viering is er altijd koffie, thee en frisdrank.Gedachtenishoek
In de kerkzaal is een klein gedeelte ingericht als een gedachtenishoek. Hier kan men even plaats nemen voor een moment van meditatie of het aansteken van een lichtje.

Cantorij
Van tijd tot tijd ondersteunt onze cantorij de zondagse viering muzikaal. Iedereen die graag zingt, is van harte welkom om op donderdagavond van 18.45 -20.00 uur met ons te oefenen. 
Als u meeer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar


Bijzondere vieringen
Vanzelfsprekend is er gedurende het jaar variatie in vorm en accent van de vieringen. Bijvoorbeeld bij de vieringen in de stille week voor Pasen, de Gedachtenisviering (november) en de vieringen in de tijd voor Kerst (Advent). Ook de vieringen van Schrift en Tafel variëren wat betreft vorm en inhoud.
In de veertigdagentijd zijn er op de woensdagavonden van 18.00 tot 18.45 uur korte vespervieringen.

Enkele keren per jaar is er een gezamenlijke viering met de plaatselijke Sint Franciscusparochie. Dan kan er sprake zijn van een andere locatie en aanvangstijd.


Meeleesgroep
U kunt iedere dinsdag voorafgaand aan een zondag waarop ds. Gerrit Heuver voorgaat, van 11.00 - 12.00 uur deelnemen aan een meeleesgroep waarin het Bijbelgedeelte besproken wordt dat de daarop volgende zondag aan de orde is.

Kerk TV
Het is ook mogelijk onze vieringen mee te maken via de kerkTV
Als u deze website wilt verlaten en een viering wilt volgen  klik dan hier.

terug
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.