PKN
  » Downloads »  
De Ontmoeting Nunspeet
Vieringen Vieringen
Inleiding
Elke zondagmorgen om 10.00 uur bent u welkom in kerkelijk centrum De Ontmoeting welkomvoor een uitnodigende viering. Ook mensen die zomaar eens willen komen kijken zijn van harte welkom.
In onze snelle maatschappij vinden we vaak geen tijd om eens rustig ergens over na te denken. We worden meegesleept door de waan van de dag. Daarom proberen we in onze vieringen vragen over de zin van het leven, over geluk en verdriet, over gemis en verlangen te verbinden met verhalen uit de Bijbel. We putten daarbij uit een rijke traditie aan teksten, liederen en rituelen met ruimte voor lofprijzing, stilte en gebed. Na de viering is er altijd koffie en thee.

 
Gedachtenishoek
In de kerkzaal is een klein gedeelte ingericht als een gedachtenishoek. Hier kan men even plaats nemen voor een moment van meditatie of het aansteken van een lichtje.
 
Cantorij
Van tijd tot tijd ondersteunt onze cantorij de zondagse viering muzikaal. Iedereen die graag zingt, is van harte welkom om op donderdagavond van 18.45 -20.00 uur met ons te oefenen. Informatie bij Cora de Kovel, telefoon 0341 253329 of per mail
 

Bijzondere vieringen
Vanzelfsprekend is er gedurende het jaar variatie in vorm en accent van de vieringen. Bijvoorbeeld bij de vieringen in de stille week voor Pasen, de Gedachtenisviering (november) en de vieringen in de tijd voor Kerst (Advent).
Ook de vieringen van Schrift en Tafel variëren wat betreft vorm en inhoud. In de lijdenstijd zijn er op de woensdagavonden van 18.00 tot 18.45 uur korte vespervieringen.
Enkele keren per jaar is er een gezamenlijke viering met de plaatselijke St. Franciscusparochie. Dan kan er sprake zijn van een andere locatie en aanvangstijd.
terug
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.