PKN
  » Activiteiten » Vieringen » Ordes v. dienst 
De Ontmoeting Nunspeet
OvD 10/11/19 OvD 10/11/19
Zondag 10 november 2019


Voorganger: Ds Marjo C.A. Korpel
Organist: Tia Deij

Thema: Wees niet bang

Muziek

Welkom en mededelingen

BEGINNEN

Moment van stilte en inkeer
(we gaan staan)

Bemoediging:


(we gaan weer zitten)

Ter inleiding: Lied van de maand (Lied 918) is gedicht bij de tekst van Marcus 6:50, een tekst die gelijk is aan Mattheüs 14:27, ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’
Zingen: Psalm 93 : 1, 2 en 3

Kyriëgebed
Zingen : Psalm 93 : 4

HOREN

Gebed

Eerste Lezing: Genesis 28 : 10 - 14

Zingen: Lied 815 : 1, 2, 3 en 4

Tweede Lezing: Mattheüs 14 : 22 - 33

Zingen: Lied 918: 1, 2, 3, 4 (Lied van de maand)
                       
Woorden bij het WOORD
(aanwezige kinderen mogen naar de kleurtafel)

Muziek

DANKEN EN DELEN

Zingen: Lied 917 : 1, 2, 3 en 6

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

GAA

Slotlied: :  Lied 835: 1, 2, 3 en 4

Zegen

Muziek


 
 
OvD 03/11/19 OvD 03/11/19
Zevende zondag van de herfst, 3 nov. 2019
Voorganger:      ds. Gerrit Heuver
Organist:             Grietje Roozeboom
M.m.v.                 Bestuur Joanne Foundation

 ‘Compassie’

BEGINNEN
Muziek
Welkom en mededelingen
Moment van stilte en inkeer
Bemoediging en Groet (we gaan staan):

(we gaan weer zitten)
Lied 981:1,2,3
Ter inleiding
Kyriëgebed     Na elke bede: Lied 301a
Loflied 918  (Lied van de Maand)

HOREN      
Gebed 
Schriftlezing: Jona 4:5-11
Lied 944:1,4
Lukas 19:1-10
Lied 324  (L.v.d.M. mei ’19)

Woorden bij het WOORD (kinderen mogen naar de kleurtafel)

Muziek
Lied 612:1,3

DANKEN EN DELEN
Dankgebed, voorbeden (na elke bede: Heer hoor
                                             ons bidden (lied 368j)
Stil gebed
Onze Vader

Collecte, intussen: Film over de Joanne Foundation
Fam. Noordink, bestuur Joanne Foundation

GAAN
Slotlied: 723
Zegen,
Allen: Amen
 
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.