PKN
  » Activiteiten » Vieringen » Ordes v. dienst 
De Ontmoeting Nunspeet
OvD 19/01/20 OvD 19/01/20
 Dienst van Schrift en Tafel waarin Lydia Scheen bevestigd wordt  tot ouderling-scriba  
 
Voorgangers:  diaken Mark Lieshout    
                        ds. Gerrit Heuver
Organist:  Grietje Roozeboom
M.m.v.  De Cantorij o.l.v. Han Siertsema 

BEGINNEN  
 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen  
 
Moment van stilte en inkeer 

Lied 511 (Lied van de maand) in wisselzang:
Cantorij: 1,  allen: 2,  vrouwen: 3,  allen: 4,   mannen: 5,  cantorij: 6,  allen: 7 
 
Ter inleiding    Kyriëgebed, waarna Lied 301a,  helemaal 
 
Gloria: lied 282,  Cantorij: 1, allen: 2,3,4   (lied v.d. maand nov. 2015) 
 
HOREN 
 
Gebed 
Lied 324 
 
Schriftlezing: Johannes 2:1-11
Lied 525 
 
Woorden bij het WOORD  (kinderen mogen naar de kleurtafel) 
 
Zingen: Lied 526:3,4 
 
AFSCHEID EN BEVESTIGING  
 
Afscheid van Cobi van Keulen en  Maas Jan Top als ambtsdragers 
 
Inleiding bij de bevestiging van Lydia Scheen 
 
Gebed 
 
Vraag en antwoord 
 Bevestiging en zegen 
 
Vraag aan de gemeente: 
 
Gemeente, nu Lydia tot ambtsdrager is bevestigd, belooft u haar te aanvaarden,  
haar te omringen met uw medeleven,  
haar te dragen in uw gebeden  en met haar mee te werken in dienst van de Eeuwige? 

Gemeente:  Ja, dat beloven wij 
 
Zingen lied 814, in canon. 
  
DANKEN EN DELEN 
 
Gebeden, na elke bede: 
 
Stil gebed 
 
Collecte 
 
Lied 387, in beurtzang C: 1,2;     A: 3;   C: 4;   A: 5 

Het tafelgebed, de grote lofprijzing 

Lied 404 b
 
Tafelgebed, vervolg 
Inzettingswoorden 
Vredegroet 
Nodiging 
"Onze Vader..." 

De gemeenschap van brood en wijn.
 
Afsluitend gebed  
 
GAAN 
 
Slotlied: 839:1,2,3,4 
 
Zegen                       
 
Allen: Amen 
 
OvD 12/01/20 OvD 12/01/20
Eerste zondag na Epifanie

Voorganger: S. Zitman
Organist     : Grietje Roozeboom
                                              
Muziek

Welkom en mededelingen

BEGINNEN

Moment van stilte en inkeer

Bemoedigi

Zingen: psalm 100

Gebed

Kyrie

Zingen: 305

HOREN

Gebed

Eerste Lezing: Jesaja 42: 1 - 7
Zingen: psalm 72: 1 en 4

Tweede Lezing: Mattheüs 3: 13 - 17
Zingen : lied 511
                       
Woorden bij het WOORD

Muziek
 
Zingen: lied 528

DANKEN EN DELEN

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

GAAN

Slotlied:  791

Zegen

Muziek

 
 
OvD 05/01/20 OvD 05/01/20
Voorganger: ds Mark Boersma, Wapenveld.
Organist     : Han Siertsema
                                              
Muziek
Improvisatie over het lied van de maand 511

Welkom en mededelingen

BEGINNEN

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:

Ter inleiding: Epifanie

Zingen: gezang 511: 1, 2, 3 en 5

Gebed

Kyrie

Zingen: 833 (3 x in het Nederlands)

HOREN

Gebed

Eerste Lezing: Psalm 72
Zingen: Psalm 72 : 3, 5 en 6

Tweede Lezing:  Mattheüs 2: 1-12 
en 2 Petrus1: 16-21
Zingen :Lied 476 : 4
                       
Woorden bij het WOORD

Muziek
Improvisatie over Lied 305

Zingen: Lied 305

DANKEN EN DELEN

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

GAAN

Slotlied:  Lied 518 : 1

Zegen

Muziek
Wie schön leuchtet der Morgenstern   D.Buxtehude (1637-1707
)


 
 
OvD 29/12/19 OvD 29/12/19
Voorganger: ds. Siets Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist     : Grietje Roozeboom
                                              
Welkom en mededelingen

Psalm van de intocht: psalm 84: 1 en 2.

BEGINNEN

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:
 
Groet.
Drempelgebed

Ter inleiding

Zingen: gezang 517: 1, 2 en 5

Smeekgebed

Kyrie  gezang 299d ( alleen kyrie )

Zingen: Gloria-lied: gezang 487 : 1

HOREN

Gebed

Eerste Lezing: Jesaja 61 : 10- 62 : 3
Zingen: gezang 176 : 1, 2 en 3.

Tweede Lezing: Lucas 2 : 33-40.
Zingen: acclamatie gezang 368c
                       
Woorden bij het WOORD

Muziek

Zingen: gezang 159a

DANKEN EN DELEN

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

GAAN

Slotlied:  gezang 506 : 1 en 4

Zegen

Muziek

 
 
OvD 1ste Kerstdag OvD 1ste Kerstdag

Voorganger:  ds. Gerrit Heuver 
Organist/pianist:  Grietje Roozeboom                   
m.m.v. de cantorij onder leiding Han Siertsema   
Klarinetspel door Joanne                   

Bij de bloemschikking: 
De kroon op de kransen is de bol in top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.
Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft.  
In de kersttijd wachten we op het  licht dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien is de tegenhanger van de hemel die wij als koepel waarnemen.  
De lichtjes zijn de sterren.  
Kerst zegt dat het licht in der wereld gekomen is. 

Voor de dienst 

Zingen: Lied 476: 1, 3 en 4 en 488  1, 2 en 4 

BEGINNEN  
 
Welkom en mededelingen  
 
Moment van stilte en inkeer  
Bemoediging en Groet 
Zingen: Lied 503 : 1 en 2 

Ter inleiding  
 
Zingen: Lied 503  3 en 4 
Kyriëgebed                                                                                                       
Gloria: Lied 477:1,3,4  

HOREN 
 
Gebed
 
Eerste Lezing: Jesaja 9 : 1-6 
Zingen: Lied 448  allen oneven, cantorij even coupletten
 
Tweede Lezing:  Lukas 2 : 1-20    Met illustraties van Marius van Dokkum 
 Zingen: Lied 506 

Woorden bij het WOORD      
 
Muziek

DANKEN EN DELEN 
 
Gebeden, na elke bede:  368j ‘Heer hoor ons bidden, laat komen uw rijk.
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven  
 
Slotlied:  Lied 505 
Zegen
Allen: Amen

We verlaten de kerk al zingend: lied 491, Cantorij zingt één keer solo  
 
OvD 22/12/19 OvD 22/12/19
Bij de bloemschikking:
De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven.
Klimop kan bijna overal groeien, het is een heel taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien.
Het is een laatbloeier die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid.
De bessen zijn niet zo geliefd, meer als noodrantsoen.
De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen.
Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan.
Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

Zondag 8 december 2019

Voorganger: ds. B. Zitman, Zwolle
Organist: Grietje Roozeboom 
                                              
Welkom en mededelingen

BEGINNEN

Moment van stilte en inkeer
Bemoediging:

Ter inleiding
Zingen: Lied 433
Gebed
Zingen: Lied 445

HOREN

Gebed

Eerste Lezing: Micha 7: 1 -7 en 18 - 20
Zingen: Psalm 12 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen

Tweede Lezing: Mattheüs 1,18-25
Zingen: Lied 443
                       
Woorden bij het WOORD

Muziek
Zingen: Lied 453

DANKEN EN DELEN

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

GAAN

Slotlied:  Lied 444
Zegen

Muziek

 
 
OvD 15/12/19 OvD 15/12/19
Derde zondag van Advent, 15 december 2019
Voorganger: ds. Gerrit Heuver
Organist: Jurjan Lipke 
 
Bij de bloemschikking: Zondag Verheug je!
De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer).
Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel.
We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht?
Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood.
Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen!
Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen. 
 
BEGINNEN  
Muziek  
Welkom en mededelingen  
Moment van stilte en inkeer 
De ouderling steekt de derde Adventskaars aan. 
Bemoediging en Groet: 
Psalm 146:1,3
 
Ter inleiding  
Kyriëgebed     Na elke bede: Lied 301a 
  
Lied van Advent: 453 (L.v.d.M.) 
 
HOREN 
Gebed          

Schriftlezing: Micha 6:1-5 
Lied 316:1,2,3 

Schriftlezing: Micha 6:6-8 
Lied 316:4 

Woorden bij het WOORD
Jewel, ‘Life uncommon’ 

Muziek 
Lied 992 

DANKEN EN DELEN 
Dankgebed, voorbeden (na elke bede: Heer hoor ons bidden (lied 368j) 
Stil gebed - Onze Vader   

Collecte

GAAN 
Slotlied: 362 
Zegen, Allen: Amen 
 

Ongewoon leven (Life uncommon)
Maak je geen zorgen moeder, 't komt wel goed
En maak je geen zorgen zus, zeg je gebeden op en slaap lekker
Het komt goed mijn lief Het komt allemaal goed
Leen je stemmen alleen uit aan de geluiden van de vrijheid
Leen je kracht niet langer uit aan dat waarvan je vrij wenst te zijn
Vul jullie levens met liefde en moed En je zult een ongewoon leven leiden. 
 
Ik heb jullie angst gehoord
Ik heb jullie harten horen roepen
We zijn moe, we zijn vermoeid, maar we zijn niet uitgeput
Leg je boeien neer, tot alleen je geloof overblijft
Leg je boeien neer
En leen je stemmen alleen uit aan de geluiden van de vrijheid
Leen je kracht niet langer uit aan dat waarvan je vrij wenst te zijn
Vul jullie levens met liefde en moed
En we zullen een ongewoon leven leiden. 
 
Er zijn genoeg mensen die bidden om vrede
Maar als bidden genoeg was zou het er al zijn
Laat je woorden niemand tot slaaf maken  en de hemelen zullen zich openen
Om onze stemmen helder te horen roepen
Met geluiden van vrijheid
Geluiden van vrijheid
Kom op, ongelovigen, ga uit de weg
Er is een nieuw leger op komst en we zijn gewapend met vertrouwen
Om te leven, moeten we geven.
Om te leven.
En onze stemmen uitlenen aan de geluiden van de vrijheid
Leen je kracht niet langer uit aan dat waarvan je vrij wenst te zijn
Vul jullie levens met liefde en moed  
(Refrein) 
 
 
OvD 08/12/19 OvD 08/12/19

Zondag 8 december 2019

Voorganger: ds. Harry Jaspers Focks
Organist: Grietje Roozeboom 
                                              
Thema : Wees waakzaam en nuchter

Muziek voor de dienst psalm / lied 80 met bewerking,
Tijdens de dienst variaties “ Von Gott will ich nicht lassen”  van o.a. J.G Walther en G.D Leijding
 ( lied 439)

Welkom en mededelingen

BEGINNEN

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:

Inleiding

Zingen: Led 72a : 1 - 4

Gebed

Zingen: Kyrie: Lied 463 : 1 - 8

HOREN

Gebed

Eerste Lezing: Jesaja 11: 1-10
Zingen: Lied 772 : 1 - 4

Tweede Lezing: Matteüs 3: 1 - 12
Zingen: Lied 453 : 1, 2 en 4 
                       
Woorden bij het WOORD 

Muziek

Zingen: Lied 439: 1, 2 en 3 

DANKEN EN DELEN

Gebeden telkens beantwoord met: Lied 458a
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

GAAN

Slotlied:  Lied 321 : 1 - 7

Zegen

Muziek
 
 
OvD01/12/2019 OvD01/12/2019
 
Zondag 1 december 2019

Voorganger: Mw Ds Jenny van der Veen uit Nijkerk
Organist: Han Siertsema

Muziek
Improvisatie op het lied van de maand 453
Welkom en mededelingen

BEGINNEN

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:

V. Wees hier aanwezig 
A. God van de machten, Licht in ons midden
     Wees hier aanwezig, dat wij herleven
V. Wees hier aanwezig
A. Dat wij herleven

Zingen: Psalm 25 : 1, 2 en 3
 
Smeekgebed

Zingen Lied 453 : 1 - 4

HOREN

Gebed

Eerste Lezing: Micha 2
Zingen: Lied 462
Tweede Lezing: Matteus 34 : 32 - 44
Zingen: Acclamatie Lied 339a
                       
Woorden bij het WOORD

Muziek

Zingen Lied 837 : 1, 2 en 4

DANKEN EN DELEN

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

GAAN

Slotlied:  Lied 445 : 1 en 4

Zegen
De Eeuwige zegent u en behoedt u
De Eeuwige doet zijn aangezicht over u
lichten en is u genadig
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over u
en geeft u vrede

Amen

Muziek
Nun komm” der Heiden Heiland   J.S. Bach (1685-1750)
 
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.