PKN
  » Organisatie » Kerkenraad 
De Ontmoeting Nunspeet
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad (het bestuur van de gemeente) bestaat uit ouderlingen, diakenen en predikant.  De meeste ouderlingen hebben een pastorale taak. Ook de kerkrentmeesters zijn ouderlingen en wel met een bijzondere taak, namelijk de integrale zorg voor financiën, personeel en gebouwen.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor en bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. In de praktijk wordt veel beleid gemaakt door de werkverbanden, zie onder Werkverbanden
De kerkenraad kent een dagelijks bestuur (het zogenaamde moderamen) dat de agenda van de kerkenraadsvergaderingen voorbereidt en in actie komt bij acute situaties.

De kerkenraad bestaat uit:

Hans van den Berg (praeses / kerkrentmeester / lid moderamen )
Maas Jan Top (scriba / lid moderamen)
ds. Gerrit Heuver (predikant / lid moderamen)

Anne van Dorp (pastoraal ouderling)
Coby van Keulen-Neele (pastoraal ouderling)
Marijke Westendorp-Stulen (pastoraal ouderling)
Janny van Dam (diaken)
Henk Mager (diaken)
Wout Fledderus (kerkrentmeester)
Diny Liefers-Zwakenberg (kerkrentmeester)

Zie voor adressen, enz. pagina 'Contact'
terug
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.