PKN
  » Activiteiten » Vieringen » Orden van Dienst 
De Ontmoeting Nunspeet
OvD 26/01/20 OvD 26/01/20
Zondag  26 januari 2020
Voorganger: ds F.A.H.A. de Kok
Organist: Han Siertsema    
                                              
Muziek
Welkom en mededelingen

BEGINNEN
Moment van stilte en inkeer
Bemoediging

Spreekstem:
Dienst van het woord.
Lied, overweging, stilte, gebed
voorlezing uit de Schrift
het boek van de Naam
Geschreven om ons te richten
dat wij zouden leven in hoop
zoals staat geschreven.

Allen:
Onze hulp in de Naam…

Psalm van de zondag, psalm 67a
gesproken en gezongen


Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,

omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Refrein (gezongen)

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen
heeft uit de zonde ons opgericht

Refrein (gezongen)

Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.

Refrein (gezongen)

Laat alle volken uw almacht vrezen
aller lof zij U gewijd
laat Heer, uw naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid


Refrein (gezongen)

Ter inleiding

Gebed om ontferming

Zingen: Lied van de maand, 511:6, en in één adem door ons loflied 305:1

De 10 woorden

Zingen: Psalm 119:39 als antwoord op de 10 woorden en overgang naar de dienst van het Woord

HOREN
Schriftlezing: 2 Koningen 4:38-41, de bittere maaltijd
Zingen: Lied 234, Die met ons deelt

Woorden bij het WOORD : )aanwezige kinderen mogen naar de kleurtafel)

Muziek

Zingen: Lied 843, Wat te kiezen

DANKEN EN DELEN

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

GAAN

Slotlied: 425, Vervuld van uw zegen

Zegen

Muziek
terug
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.