PKN
  » Activiteiten » Vieringen » Ordes v. dienst 
De Ontmoeting Nunspeet
OvD 1ste Kerstdag OvD 1ste Kerstdag

Voorganger:  ds. Gerrit Heuver 
Organist/pianist:  Grietje Roozeboom                   
m.m.v. de cantorij onder leiding Han Siertsema   
Klarinetspel door Joanne                   

Bij de bloemschikking: 
De kroon op de kransen is de bol in top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.
Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft.  
In de kersttijd wachten we op het  licht dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien is de tegenhanger van de hemel die wij als koepel waarnemen.  
De lichtjes zijn de sterren.  
Kerst zegt dat het licht in der wereld gekomen is. 

Voor de dienst 

Zingen: Lied 476: 1, 3 en 4 en 488  1, 2 en 4 

BEGINNEN  
 
Welkom en mededelingen  
 
Moment van stilte en inkeer  
Bemoediging en Groet 
Zingen: Lied 503 : 1 en 2 

Ter inleiding  
 
Zingen: Lied 503  3 en 4 
Kyriëgebed                                                                                                       
Gloria: Lied 477:1,3,4  

HOREN 
 
Gebed
 
Eerste Lezing: Jesaja 9 : 1-6 
Zingen: Lied 448  allen oneven, cantorij even coupletten
 
Tweede Lezing:  Lukas 2 : 1-20    Met illustraties van Marius van Dokkum 
 Zingen: Lied 506 

Woorden bij het WOORD      
 
Muziek

DANKEN EN DELEN 
 
Gebeden, na elke bede:  368j ‘Heer hoor ons bidden, laat komen uw rijk.
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven  
 
Slotlied:  Lied 505 
Zegen
Allen: Amen

We verlaten de kerk al zingend: lied 491, Cantorij zingt één keer solo  
terug
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.