PKN
  » Activiteiten » Vieringen » Orden van Dienst 
De Ontmoeting Nunspeet
OvD 19/01/20 OvD 19/01/20
 Dienst van Schrift en Tafel waarin Lydia Scheen bevestigd wordt  tot ouderling-scriba  
 
Voorgangers:  diaken Mark Lieshout    
                        ds. Gerrit Heuver
Organist:  Grietje Roozeboom
M.m.v.  De Cantorij o.l.v. Han Siertsema 

BEGINNEN  
 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen  
 
Moment van stilte en inkeer 

Lied 511 (Lied van de maand) in wisselzang:
Cantorij: 1,  allen: 2,  vrouwen: 3,  allen: 4,   mannen: 5,  cantorij: 6,  allen: 7 
 
Ter inleiding    Kyriëgebed, waarna Lied 301a,  helemaal 
 
Gloria: lied 282,  Cantorij: 1, allen: 2,3,4   (lied v.d. maand nov. 2015) 
 
HOREN 
 
Gebed 
Lied 324 
 
Schriftlezing: Johannes 2:1-11
Lied 525 
 
Woorden bij het WOORD  (kinderen mogen naar de kleurtafel) 
 
Zingen: Lied 526:3,4 
 
AFSCHEID EN BEVESTIGING  
 
Afscheid van Cobi van Keulen en  Maas Jan Top als ambtsdragers 
 
Inleiding bij de bevestiging van Lydia Scheen 
 
Gebed 
 
Vraag en antwoord 
 Bevestiging en zegen 
 
Vraag aan de gemeente: 
 
Gemeente, nu Lydia tot ambtsdrager is bevestigd, belooft u haar te aanvaarden,  
haar te omringen met uw medeleven,  
haar te dragen in uw gebeden  en met haar mee te werken in dienst van de Eeuwige? 

Gemeente:  Ja, dat beloven wij 
 
Zingen lied 814, in canon. 
  
DANKEN EN DELEN 
 
Gebeden, na elke bede: 
 
Stil gebed 
 
Collecte 
 
Lied 387, in beurtzang C: 1,2;     A: 3;   C: 4;   A: 5 

Het tafelgebed, de grote lofprijzing 

Lied 404 b
 
Tafelgebed, vervolg 
Inzettingswoorden 
Vredegroet 
Nodiging 
"Onze Vader..." 

De gemeenschap van brood en wijn.
 
Afsluitend gebed  
 
GAAN 
 
Slotlied: 839:1,2,3,4 
 
Zegen                       
 
Allen: Amen 
terug
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.