PKN
  » Activiteiten » Vieringen » Ordes v. dienst 
De Ontmoeting Nunspeet
OvD01/12/2019 OvD01/12/2019
 
Zondag 1 december 2019

Voorganger: Mw Ds Jenny van der Veen uit Nijkerk
Organist: Han Siertsema

Muziek
Improvisatie op het lied van de maand 453
Welkom en mededelingen

BEGINNEN

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:

V. Wees hier aanwezig 
A. God van de machten, Licht in ons midden
     Wees hier aanwezig, dat wij herleven
V. Wees hier aanwezig
A. Dat wij herleven

Zingen: Psalm 25 : 1, 2 en 3
 
Smeekgebed

Zingen Lied 453 : 1 - 4

HOREN

Gebed

Eerste Lezing: Micha 2
Zingen: Lied 462
Tweede Lezing: Matteus 34 : 32 - 44
Zingen: Acclamatie Lied 339a
                       
Woorden bij het WOORD

Muziek

Zingen Lied 837 : 1, 2 en 4

DANKEN EN DELEN

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

GAAN

Slotlied:  Lied 445 : 1 en 4

Zegen
De Eeuwige zegent u en behoedt u
De Eeuwige doet zijn aangezicht over u
lichten en is u genadig
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over u
en geeft u vrede

Amen

Muziek
Nun komm” der Heiden Heiland   J.S. Bach (1685-1750)
 
terug
 
 
 
 

Bezinning


Onze samenleving wordt steeds individualistischer en hectischer. De tijd vlíegt voorbij. Waar en wanneer heb je nog eens even de gelegenheid...
Lees meer
 
Verdieping
Wij zoeken met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.
Daartoe organiseren we een aantal activiteiten...
Lees meer
 
Ontmoeten
Het spreekt vanzelf dat De Ontmoeting ook de plek is voor sociale activiteiten waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen...
Lees meer
 
Mens en maatschappij
De Ontmoeting vindt het belangrijk dat het in de kerk niet alleen draait om de eigen leden...
Lees meer

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.