Kunst in de kerk

In de kerkzaal worden gedurende het jaar afwisselende exposities getoond

De kunstcommissie

De kunstcommissie wil de gemeente in contact brengen met kunstuitingen, die direct of indirect ontleend zijn aan religieuze en/of maatschappelijke beginselen of opvattingen. Naast de verbale traditie van de reformatie heeft kunst het vermogen een ander aspect van religieus beleven te belichten, zowel door kijken als luisteren. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het organiseren van exposities en een gesprek over de kunstwerken met de kunstenaar. Zo mogelijk zijn de geëxposeerde werken “illustratie” bij een thema of een preek, maar meestal zal er geen directe relatie aanwezig zijn. De werkgroep wil de gemeente actief betrekken bij kunst. Dit kan onder andere door gemeenteleden actief te betrekken in het zelf vormgeven van een onderwerp of thema en dit te presenteren als expositie of als onderdeel van een dienst. De werkgroep dient betrokken te worden bij projecten, waarin kunst een rol speelt.

Jaap van Triest

In de kerkzaal hangt tot begin november werk van Jaap van Triest uit Oosterwolde. Hij is een autodidact die het experiment niet schuwt en werkt veel met deels vergane, door de tijd aangetaste materialen zoals oud ijzer, hout en canvas. Daarnaast werkt hij ook met de gebruikelijke verf en met materialen als tegellijm, cement e.d. Veel werken dragen, onder meer door het materiaalgebruik, een collageachtig karakter.
Het werk ontstaat meestal zonder vooropgezet plan. Veel kijken en nog eens kijken naar wat voorhanden is aan en in het materiaal, dan werken, schaven, werken en nog eens schaven. Uiteraard niet onbevooroordeeld, onder meer door fascinatie voor religie en spiritualiteit en christelijke wortels. Wij weten meer niet dan wel. Maar… luisteren naar die oeroude, blijkbaar menselijke behoefte om te verbeelden.

Jaap van Triest

Een impressie van de kunstwerken over dit thema.